Nieuwe wet over de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid voor de bouwsector

Voor alle stedenbouwkundige vergunningen die toegekend worden vanaf 1 juli 2018 moeten ALLE dienstverleners die werken uitvoeren (aannemers, metsers, bedrijven voor ramen en deuren, dakwerkers,…..) onder toezicht van een architect en bestemd voor woningen, hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid verzekeren.

Deze verzekering dekt schade die de soliditeit (stevigheid) en de stabiliteit van de gesloten ruwbouw van het gebouw in gevaar kan brengen, net als de waterdichtheid als die de stevigheid of de stabiliteit aantast.

Gezien deze verzekering wettelijk verplicht is, zal na betaling van de premie, door de verzekeraar een attest worden afgeleverd. Dit attest moet steeds op de werf aanwezig zijn en dient aangevraagd te worden voor aanvang van de werken. De bevoegde instanties zullen hier de nodige controles op doen en boetes uitschrijven indien de nodige documenten niet aanwezig zijn.

Als onafhankelijk makelaar hebben we het voordeel om de nodige offertes op te vragen bij een aantal maatschappijen. Weliswaar is deze nieuwe verplichte verzekering een onderdeel van uw huidige BA uitbating.

Heeft u vragen?