Pensioensparen: een must voor de toekomst.

Gemiddeld pensioen

Het huidige gemiddelde pensioen hangt af van verschillende parameters:  de beroepscategorie, aantal jaren loopbaan etc.  Uw huidig inkomen ligt doorgaans hoger dan uw te verwachten pensioen? Hoe gaat u uw huidige levensstandaard dan behouden?

Één antwoord: pensioensparen.

Verschillende formules

U kunt op een fiscaalvriendelijke manier een mooie spaarpot opbouwen. Daarbovenop geniet u van een mooi rendement op uw opgespaarde tegoeden. Er zijn twee systemen mogelijk: op verzekeringsvlak of bancair pensioensparen. Dat laatste biedt nog een extra opdeling in drie profielen.

Zelfstandige of bedrijfsleider?

U kunt aan een bijkomende vorm van sparen voor het pensioen doen. Dit kan eigenhandig gebeuren of via de onderneming.