Periodieke keuring voor oldtimers

06/08/2018

Een oldtimer met een O-nummerplaat was vrijgesteld van een periode keuring en diende enkel een keuring te ondergaan bij de inschrijving.

Vanaf 20 mei 2018 geldt de periodieke keuring ook voor een oldtimer met een O-nummerplaat  (ingeschreven in Vlaanderen).

Onderstaand overzicht geeft weer wanneer de oldtimer zich dient aan te bieden, per leeftijdscategorie:

Vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar

Periodiciteit: Normale periodiciteit (bv. personenwagen –> jaarlijks)
Datum eerste periodieke keuring: Voor de dag in 2019 dat het voertuig respectievelijk 26,27,28 of 29 jaar geleden in het verkeer werd gesteld.

Vanaf 30 jaar tot en met 50 jaar

Periodiciteit: Tweejaarlijks
Datum eerste periodieke keuring: Voor de dag in 2020 dat het voertuig 30 jaar of meer geleden in het verkeer werd gesteld.

Ouder dan 50 jaar

Periodiciteit: Vijfjaarlijks
Datum eerste periodieke keuring: Voor de dag in 2020 dat het voertuig 30 jaar of meer geleden in het verkeer werd gesteld.

De eigenaar krijgt een oproep om met de oldtimer naar de periodieke keuring te gaan. Als er geen oproeping voor de periodieke keuring ontvangen werd, is dat geen geldige reden om niet naar de keuring te gaan. De eigenaars kunnen melden dat men geen oproeping kreeg via het Contactpunt Departement Mobiliteit en Openbare Werken

De referentiedatum voor de reeds onder een O-nummerplaat ingeschreven oldtimer, is de dag en maand van de eerste inverkeersstelling.

Voor een oldtimer die na 20 mei 2018 voor het eerst wordt (her-)ingeschreven onder een O-nummerplaat, wordt de datum van keuring als referentiedatum genomen voor de periodieke keuring.

De reeds van toepassing zijnde gebruiksbeperkingen (o.a. geen woon-werkverkeer) blijven van toepassing.

Onderstaande voertuigen met O-nummerplaat zijn vrijgesteld van de periodieke oldtimer-keuring:

  • voertuig voor traag vervoer (moet wel gekeurd worden vóór de (her)inschrijving onder een O-plaat)

  • voertuig uitgerust met rupsbanden (moet wel gekeurd worden vóór de (her)inschrijving onder een O-plaat).

  • voertuig van de categorie TL, Txa (< 40 km/u), C of R.

Wij staan ter beschikking voor bijkomende vragen.