Familiale

Een “familiale” verzekering is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering welke u beschermt voor “fouten” die u, uw huisdieren of uw gezinsleden welke op hetzelfde adres wonen, zouden begaan in het privéleven. Kortingen op de premie  zijn mogelijk voor 60+’ers en alleenstaanden.