Vermogensbeheer

U wenst het beheer van uw vermogen te laten uitvoeren door specialisten? U wens zelf betrokken te blijven bij het beheer van uw vermogen? Afhankelijk van uw wens en het te beleggen bedrag, kunnen we een geschikte oplossing aanbieden. Ook advies m.b.t. vermogensoverdracht is mogelijk.