Woningverzekering

Deze verzekering, ook wel gekend als de “brandpolis”, beschermt uw woning of andere onroerende goederen tegen brand, ontploffing, waterschade, storm, uitwerking van elektriciteit, botsing, vandalisme, glasbreuk, conflicten, aanslagen en natuurrampen.

Naast het gebouw kan u ook de inhoud verzekeren. U kan ook diefstal verzekeren in een brandpolis maar dit is facultatief (zie ook “diefstalverzekering”). Dit geldt ook voor uw motorrijtuigen die niet automatisch worden opgenomen in de brandpolis.

Het is belangrijk dat u ten allen tijde voldoende verzekerd bent. Indien u veranderingen plant aan uw woning, dan zal een aanpassing van uw woningverzekering veelal nodig zijn.