Aansprakelijkheid

Voor uw activiteit sluit u best een verzekering B.A. ofwel “Burgerlijke Aansprakelijkheid” af.

Dit verzekert u voor fouten t.o.v. derden. Men onderscheidt verschillende afdelingen:

  • Uitbating; tijdens de uitoefening van uw activiteit

  • Na-levering

  • Toevertrouwd voorwerp

  • Beroepsaansprakelijkheid

  • Bestuurdersaansprakelijkheid

Specifieke polissen bestaan voor managementvennootschappen.

Aanvullend op deze verzekering B.A. wordt veelal een waarborg “Rechtsbijstand” onderschreven. Dit dekt normaal gezien enkel extra-contractuele geschillen maar het kan in bepaalde gevallen mogelijk zijn contractuele geschillen te verzekeren.